Nasze usługi

Prawo cywilne – pomoc prawna

Firma REV-IT świadczy usługi prawnicze z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, które reguluje niemal całą sferę ludzkiego życia. Niemal każda czynność jakiej dokonujemy w dowolnej chwili, wywiera określone skutki prawne, które reguluje prawo cywilne. Normy prawa cywilnego w większości mają charakter norm prawnych o charakterze ogólnym. Dopiero ich dogłębna znajomość oraz właściwa interpretacja sprawiają, że […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Prawo Karne

Kancelaria prawna REV-IT świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń. Prawo karne w każdym kraju pełni rolę odstraszającą oraz represyjną, która sprawia, że normy prawne zawierają sankcje za zachowania niezgodne z prawem. Prawo karne zawiera katalog przestępstw jak również kary i środki karne jakie grożą sprawcom tych występków i zbrodni. W przypadku […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Prawo gospodarcze – Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm obejmuje składanie pism, wniosków czy odwołań od decyzji organów administracji publicznej, w tym: Państwowa Inspekcja Pracy; ZUS; Państwowa Inspekcja Handlowa; Państwowa Inspekcja Sanitarna; Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska; Prokuratura i Policja; Krajowy Rejestr Sądowy; Inne urzędy i organy administracji. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga znajomości wielu przepisów prawa, które zawarte są w wielu aktach […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Alimenty i prawo rodzinne

Doradztwo prawne w zakresie obowiązku alimentacyjnego jest jedną z kategorii spraw świadczonych na rzecz Klientów przez Naszą Kancelarię Prawną. Prowadzimy  i doradzamy w zakresie świadczeń alimentacyjnych na każdym etapie w jakim znajduje się sprawa, np.: Inicjujemy postępowanie o alimenty na dzieci; Inicjujemy postępowanie o alimenty na rzecz małżonków; Inicjujemy postępowanie o alimenty na rzecz osób […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Prawo pracy

Prawo pracy to zespół norm prawnych, określających prawa i obowiązki zarówno pracodawców jak i pracowników. Prawo pracy wywiera skutki prawne oraz oddziałuje na pracownika niemal przez większą część dorosłego życia. Wielość regulacji prawnych sprawia, że potencjalnemu pracownikowi trudno jest właściwie ocenić swoją sytuację prawną. Wszechstronna znajomość prawa pracy, przepisów bhp, wypadków przy pracy i chorób […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Odszkodowania i inna pomoc prawna

Nasza Kancelaria Prawna prowadzi sprawy z zakresu dochodzenia roszczeń i odszkodowań z tytułu: Wypadków w pracy; Wypadków komunikacyjnych; Dochodzenie odszkodowań od zarządców dróg, np. z tytułu szkody powstałej w samochodzie na skutek najechania na nierówności i inne przeszkody; Dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli z polis ubezpieczeniowych; Dochodzenie roszczeń i odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych, np. pogryzieniu […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe obejmuje szereg przepisów zawartych w kodeksie cywilnym. Określa sposób, w jaki na wypadek śmierci rozdysponowany zostanie majątek po zmarłym przez osoby uprawnione do jego nabycia. Spadkobiercy mogą nabyć spadek po zmarłym na podstawie dziedziczenia testamentowego lub z ustawy – gdy zmarły nie pozostawił po sobie testamentu. Ustalenie prawa do dziedziczenia ustawowego spośród kręgu […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Rozwody

Postępowanie rozwodowe należy do jednych z najtrudniejszych jakie toczy się przed sądem. Wynika to z faktu, że biorą w nim udział strony, które jeszcze nie tak dawno łączyły bliskie więzi osobiste. Sąd w trakcie postępowania rozwodowego bada właśnie więzi jakie łączyły strony i co doprowadziło do ich zerwania. Postępowanie rozwodowe dotyka też dzieci stron, a […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •