Odszkodowania i inna pomoc prawna

Odszkodowania i inna pomoc prawna

Nasza Kancelaria Prawna prowadzi sprawy z zakresu dochodzenia roszczeń i odszkodowań z tytułu:

 • Wypadków w pracy;
 • Wypadków komunikacyjnych;
 • Dochodzenie odszkodowań od zarządców dróg, np. z tytułu szkody powstałej w samochodzie na skutek najechania na nierówności i inne przeszkody;
 • Dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli z polis ubezpieczeniowych;
 • Dochodzenie roszczeń i odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych, np. pogryzieniu przez psa, zniszczeniu mienia;
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu powstania szkody o charakterze niemajątkowym w ramach zadośćuczynienia;
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Problematyka dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli, osób fizycznych oraz firm i jednostek administracji wymagają biegłej znajomości przepisów prawa oraz orzecznictwa: Sądów, Trybunału Konstytucyjnego, przepisów prawa unijnego.

Firmy ubezpieczeniowe, w większości spraw o wypłatę z polisy ubezpieczenia, albo „uciekają” odpowiedzialności za doznaną krzywdę lub szkodę lub celowo zaniżają wypłacane odszkodowania.

Nasza Kancelaria Prawna pomaga osobom poszkodowanym lub pokrzywdzonym w wyniku wypadków lub innych zdarzeń losowych w dochodzeniu roszczeń oraz postępowań mediacyjnych, co przekłada się na wyższe wypłaty odszkodowań.

Oprócz spraw z zakresu dochodzonych roszczeń z tytułu odszkodowań, świadczymy usługi z zakresu prawa:

 • Pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • Cywilnego;
 • Rodzinnego i opiekuńczego;
 • Spadkowego;
 • Administracyjnego;
 • Gospodarczego;
 • Karnego;
 • Wykroczeń;
 • Ustawy o nieletnich.

Pomoc prawna w powyższych sprawach sprowadza się do:

 • Porad prawnych;
 • Sporządzania pozwów do sądów;
 • Sporządzania pism procesowych;
 • Udzielania odpowiedzi na pisma procesowe powoda;
 • Sporządzania nakazów zapłaty;
 • Sporządzania pism w ramach postępowania upominawczego;
 • Sporządzania sprzeciwów od nakazu zapłaty;
 • Formułowania wniosków dowodowych w ramach prowadzonych postępowań;
 • Składania zażaleń na postanowienia;
 • Składania apelacji od nieprawomocnych wyroków.

Ponadto oferujemy usługi szeroko rozumianej pomocy prawnej, w tym;

 • Sporządzanie umów i opiniowanie umów;
 • Formułowanie ofert i zapytań ofertowych;
 • Ugody, mediacje i porozumienia.

Nasza Kancelaria Prawna służy pomocą prawną zarówno na rzecz osób fizycznych jak i firm. Staramy się pomagać na każdym etapie postępowania i na każdym etapie sprawy. Służymy wiedzą prawniczą w oparciu o doświadczenia nabyte w trakcie wieloletniej praktyki prawniczej.

Wszystkie osoby zainteresowane pomocą prawną zapraszamy do siedziby firmy która mieści się w Będzinie. W określonych sprawach wymagających indywidualnego podejścia udzielamy pomocy prawnej w miejscach dogodnych dla indywidualnego klienta czy firmy.


Najczęstsze problemy przy zakupie samochodu ?

Kupiłaś/kupiłeś samochód z „przekręconym licznikiem” – zadzwoń, a my odzyskamy Twoje pieniądze.
Kupiłaś/kupiłeś samochód „bezwypadkowy” – a okazało się że jest powypadkowy – zadzwoń a my odzyskamy Twoje pieniądze.
 1. Kupiłaś/kupiłeś samochód a sprzedający zapewniał, że jego stan technicznych jest idealny – a, okazało się, że ma wady techniczne – zadzwoń, a my odzyskamy Twoje pieniądze
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •