Prawo gospodarcze – Obsługa prawna firm

Prawo gospodarcze – Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm obejmuje składanie pism, wniosków czy odwołań od decyzji organów administracji publicznej, w tym:

 • Państwowa Inspekcja Pracy;
 • ZUS;
 • Państwowa Inspekcja Handlowa;
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna;
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska;
 • Prokuratura i Policja;
 • Krajowy Rejestr Sądowy;
 • Inne urzędy i organy administracji.

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga znajomości wielu przepisów prawa, które zawarte są w wielu aktach prawnych. Ich nieznajomość może skutkować nakładaniem kar, w tym kar finansowych na przedsiębiorców. Nasza Kancelaria Prawna pomaga i wspiera pomocą prawną przedsiębiorców w różnych obszarach działalności gospodarczej, co ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej.

Ponadto świadczymy pomoc prawną w zakresie:

 • Dochodzenia roszczeń od kontrahentów;
 • Windykacja należności;
 • Przygotowywanie umów;
 • Analiza umów;
 • Prowadzenie spraw oraz doradztwo z zakresu prawa pracy;
 • Problematyki z zakresu wypadków przy pracy;
 • Reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji różnego szczebla;
 • Udział w negocjacjach pomiędzy przedsiębiorcami, w tym negocjacja kontraktów czy umów.

Obsługa prawna firm przez Naszą Kancelarię Prawną sprawia, że firmy mogą uniknąć niekorzystnych decyzji, które mogą zostać nałożone na firmę przez różne organy administracji.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •