Prawo Karne

Prawo Karne

Kancelaria prawna REV-IT świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Prawo karne w każdym kraju pełni rolę odstraszającą oraz represyjną, która sprawia, że normy prawne zawierają sankcje za zachowania niezgodne z prawem. Prawo karne zawiera katalog przestępstw jak również kary i środki karne jakie grożą sprawcom tych występków i zbrodni.

W przypadku zachowania się niezgodnego z normami prawa karnego, sprawca może zostać początkowo podejrzany a następnie postawiony w stan oskarżenia, stając się początkowo oskarżonym a w konsekwencji skazanym.

Kodeks karny w zakresie stosowania kar i środków karnych kieruje się zasadami sądowego wymiaru kary.

Znajomość przez dział prawny firmy REV-IT tych zasad sądowego wymiaru kary oraz gruntowna znajomość prawa karnego, prawa karnego procesowego, prawa karnego wykonawczego oraz prawa wykroczeń sprawia, że zarówno pokrzywdzony czynem niedozwolonym jak i sprawca czynu zabronionego uzyskuje pomoc prawną.

Sprawy z zakresu prawa karnego charakteryzują się dużą dynamiką działania sprawców, zagrożeniem dla poszkodowanego oraz dużą dynamiką czynności dochodzeniowo – śledczych prowadzonych przez organy ścigania.

W postępowaniu karnym czas uzyskania pomocy prawnej zarówno dla poszkodowanego jak i dla sprawcy ma kluczowe znaczenie.

Dla poszkodowanego jest to ochrona jego życia, zdrowia i mienia a dla sprawcy możliwość uzyskania pomocy prawnej.

Uzyskanie szybkiej pomocy prawnej dla sprawcy przestępstwa czy wykroczenia, stwarza możliwość co do ustalenia linii obrony. Ponadto istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej w trakcie toczącego się sądowego postępowania karnego czy postępowania wykonawczego już po skazaniu.

Pomoc prawna realizowana jest przez kancelarię prawną w zakresie:

 • Odzyskiwanie sprzętu IT w tym: Telefonów komórkowych, laptopów, i innych urządzeń mobilnych;
 • Składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia;
 • Składanie wniosków w trakcie toczących się postępowań karnych;
 • Udział w mediacjach;
 • Działania zmierzające do zaprzestania przemocy domowej oraz ściganiu sprawców przemocy domowej;
 • Przeciwdziałanie i pomoc z zakresie ścigania sprawców stalkingu;
 • Pomoc prawna w ramach postępowań przygotowawczych na etapie policyjno – prokuratorskim;
 • Pomoc prawna na etapie postępowania sądowego;
 • Pomoc prawna na etapie postępowania apelacyjnego;
 • Pomoc prawna o odroczenie wykonania kary;
 • Pomoc prawna w zakresie zmiany środka zapobiegawczego;
 • Pomoc prawna o przedterminowe zwolnienie;
 • Pomoc prawna o zatarcie skazania.

Oprócz przedstawionej powyżej pomocy prawnej zarówno dla poszkodowanych jak i sprawców, kancelaria prawna sporządza wszelkie pisma procesowe z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •