Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe obejmuje szereg przepisów zawartych w kodeksie cywilnym. Określa sposób, w jaki na wypadek śmierci rozdysponowany zostanie majątek po zmarłym przez osoby uprawnione do jego nabycia.

Spadkobiercy mogą nabyć spadek po zmarłym na podstawie dziedziczenia testamentowego lub z ustawy – gdy zmarły nie pozostawił po sobie testamentu.

Ustalenie prawa do dziedziczenia ustawowego spośród kręgu uprawnionych jest wielce skomplikowane i wymaga gruntownej znajomości prawa cywilnego.

Innym problemem, jaki występuje w postępowaniu spadkowym, jest pominięcie osób, które z mocy prawa (ustawy) mają prawo do spadku i powołanie do spadku obcych osób. W tym przypadku pominięci spadkobiercy muszą dochodzić swoich praw w ramach postępowania o zachowek.

Jeszcze innym problemem w kwestii prawa do spadku jest wydziedziczenie przez zmarłego testatora określonych osób spośród kręgu uprawnionych do spadku.

To tylko niektóre sytuacje prawne, jakie mogą wystąpić na wypadek śmierci i prawa osób do majątku po zmarłym.

Wsparcie naszej Kancelarii Prawnej w kwestii prawa osób do spadku przekłada się na ustalenie prawa do działu spadku i jego nabycia w ramach postępowania spadkowego.

W ramach postępowania spadkowego nasza Kancelaria Prawna prowadzi sprawy o:

 • Nabycie spadku;
 • Podział spadku na rzecz spadkobierców;
 • Dochodzenie roszczeń o zachowek;
 • Wydziedziczenie dokonane przez testatora;
 • Odrzucenie lub przyjęcie spadku przez potencjalnych spadkobierców;
 • Podważenie testamentu.

Sprawy spadkowe z uwagi na rodzinny i często osobisty charakter wywołują często duże emocje. Z tego powodu nasza Kancelaria Prawna stara się podchodzić w sposób wielce indywidualny i delikatny do problematyki nabycia prawa do spadku.

Takie indywidualne podejście sprawia, że Nasi klienci zaufali Nam w kwestiach związanych z postępowaniem spadkowym.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •